Zdania z czasownikiem discuss

Czasownik discuss, czyli dyskutować/ omawiać często jest niepoprawnie łączony z przyimkiem „about”.

Zobaczcie jak poprawnie budować zdania z jego użyciem:


➡️ discuss something
Have you discussed the menu on the meeting?


➡️ discuss when / where / what etc.
They have to discuss when they want to on holiday.


➡️ discuss doing something
Can we discuss buying a new TV?


➡️ discuss something with somebody
She will discuss the project with her team leader.

discuss.about