Przygotowanie do egzaminu TELC

Certyfikaty TELC (The European Language Certificates)

Przygotowanie do egzaminu TELC opiera się na systemie kursów oraz egzaminów stworzonych w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego

TELC został opracowany i jest administrowany przez organizację non-profit WBT GmbH – późniejsze TELC GmbH, będącą członkiem Stowarzyszenia Europejskich Organizacji nadających certyfikaty językowe uznawane na arenie międzynarodowej w 6 poziomach znajomości języka: A1, A2, B1, B2, C1 i C2.

CERTYFIKAT TELC można uzyskać po zdaniu egzaminu, który sprawdza znajomość języka, kładąc szczególny nacisk na umiejętność porozumiewania się, a nie na znajomość gramatyki. 

telc belchatow certyfikaty

Egzamin TELC składa się z części pisemnej oraz ustnej. 

Część pisemna to teksty do czytania i słuchania ze zrozumieniem.
Część ustna to rozmowa w danym języku.

Egzaminy TELC uznawane są w wielu krajach europejskich np. w Niemczech certyfikaty z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego i niemieckiego uznawane są jako egzaminy wstępne do wielu kolegiów i uniwersytetów.

Przygotowanie do egzaminu TELC

W Polsce istnieją dwie Instytucje Partnerskie TELC GmbH, które posiadają swoją sieć instytucji egzaminacyjnych TELC, przeprowadzają egzaminy i szkolą egzaminatorów: Uniwersytet Łódzki od 1992 roku i Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od 2000r. Pod auspicjami każdej z nich znajduje się ok. 300 szkół.