Podstawowe zasady stosowania przedimków

1. nieokreślone „a”/ „an” stosujemy m.in.:

– gdy mówimy o czymś po raz pierwszy

– gdy określamy zawód

– gdy opisujemy rzeczy lub osoby

– gdy określamy cenę, wartość, częstotliwość wykonywania czynności

– w wyrażeniach: a lot of, a couple of, a few, a great deal of, half a kilo, a little

– dodatkowo przedimek „a” stosujemy przed rzeczownikiem policzalnym rozpoczynającym się od spółgłoski w liczbie pojedynczej, np. He is a teacher

– dodatkowo przedimek „an” stosujemy przed rzeczownikiem policzalnym rozpoczynającym się od samogłoski, np. An apple is delicious

* rzeczowniki, które zaczynają się od samogłoski, lecz w wymowie słychać spółgłoskę – piszemy „a”, np. There is a university in my hometown

* rzeczowniki, które zaczynają się od spółgłoski, lecz w wymowie słychać samogłoskę – piszemy „an”, np. We have only an hour left.

2. określone „the” stosujemy m.in.:

– kontynuując mowę o czymś w kolejnym zdaniu

– określając unikalną rzecz, miejsca, instrumenty muzyczne, stopień najwyższy przymiotnika, przy liczbach porządkowych

– w nazwach geograficznych, pasmach górskich

– w nazwach z „of”, np. in the Cape of Good Hope

– w krajach z „republic”, „union”, „kingdom”, „states”

– określając miejsca, np. the seaside, the mountains, the environment, the country

ucz się lepiej języków / better learn better

Partnerzy

Kontakt

Copyright © 2009-2021  Piccadilly - Centrum Języków Obcych

image: Freepik.com / Strona: Calmai.pl