Kursy językowe dla firm

Dla firm małych i dużych

Organizujemy kursy językowe dla firm małych i dużych, stawiających na rozwój i edukację językową swoich pracowników. Zajęcia mogą się odbywać w naszej siedzibie lub w siedzibie klienta, a także całkowicie on-line.

Wspieramy rozwój

Celem szkolenia przygotowanego dla firm jest umiejętność praktycznego użycia języka obcego w podstawowych sytuacjach życiowych i zawodowych: w biurze czy w miejscach publicznych, oraz umiejętność redagowania form pisemnych w języku obcym. W miarę zaawansowania uczących się, wprowadzane są elementy języka biznesu oraz słownictwo branżowe.

kursy językowe dla firm

Indywidualne i grupowe programy szkoleniowe

Kursy językowe dla firm

Wszystkie programy szkoleniowe dla firm są przygotowywane w oparciu o test umożliwiający dokładną ocenę umiejętności językowych poszczególnych słuchaczy oraz szczegółową analizę potrzeb, która uwzględnia specyfikę działalności danej firmy oraz zawodu, pozycje i potrzeby poszczególnych słuchaczy. W oparciu o tak zgromadzone informacje dokonujemy w ścisłej współpracy z klientem podziału na grupy i doboru lektora.

Współpraca

Zaufali nam