Angielski dla dzieci

pcdly kursy językowe dla dzieci

Angielski dla dzieci w wieku 4-6 lat 

Zanim dziecko zacznie samodzielnie posługiwać się danym językiem, konieczne jest osłuchanie się z nim, co umożliwia zrozumienie znaczenia poszczególnych dźwięków, słów oraz zdań.  Poszczególne etapy nauki dostosowane są do wieku i możliwości każdego dziecka. Początkowo nauczanie opiera się na grach i zabawach językowych. Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu – 2 lekcje po 30 minut.

Angielski dla dzieci w wieku powyżej 7 lat 

Zalety stosowanej przez nas metody nauczania z powodzeniem wykorzystywane są do nauki dzieci w wieku szkolnym. Lekcje mają na celu przede wszystkim: naukę słownictwa oraz mówienia – w przyjemnej i  stymulującej do nauki atmosferze. Program zajęć w naturalny sposób, poprzez proste pytania i odpowiedzi oraz wizualne pomoce naukowe, wprowadza dzieci w świat języka angielskiego, dzięki czemu szybko nabywają umiejętność swobodnego porozumiewania się po angielsku. Program dla słuchaczy w wieku od 7 lat  zawiera szereg ciekawych, ilustrowanych ćwiczeń, które w przyjemny sposób pomagają utrwalać poznane zagadnienia. Kolejne etapy nauczania rozbudowują bazę aktywnie używanego słownictwa i wprowadzają więcej możliwości wypowiedzi poprzez nowe zagadnienia gramatyczne. Obok bogatego słownictwa z otaczającego ich świata, dzieci rozwijają umiejętności komunikowania się oraz dyskutowania na różne tematy, a także poznają sposoby wyrażania i opisywania uczuć oraz emocji.

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu – 2 lekcje trwające po 50 minut.

Angielski dla dzieci